‫ اخبار

بازدید نمایندگان پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس (قشم) از پارک علم و فناوری و مرکز نوآوری دانشکده علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی

ریاست پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس (قشم) و هیأت همراه از پارک علم و فناوری و مرکز نواوری دانشکده علوم و فناوری زیستی دانشگاه شهید بهشتی بازدید کردند.

در ابتدای جلسه دکتر ندا سلیمانی، مدیر مرکز نوآوری دانشکده علوم و فناوری زیستی، به ارائه توضیحات در خصوص توانمندی ها در حوزه شیلات، بیوتکنولوژی دریا و کیت های تشخیصی بیماری های مرتبط پرداختند.

در ادامه این جلسه هم اندیشی که با حضور دکتر فریبرز مسعودی رئیس پارک علم و فناوری و دکتر علی اصغر سعدآبادی مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی برگزار میشد راهکارهای اجرایی در خصوص همکاری دوجانبه و تعاملات مشترک در بخش های مختلف بررسی شد.

در پایان نمایندگان پارک زیست‌فناوری خلیج‌فارس (قشم) از شرکت دانش بنیان سیراف (در حوزه تجهیزات دریایی) بازدید نمودند.