‫ اخبار

با حکم رییس دانشگاه شهید بهشتى: سرپرست مدیریت امور فناورى و نوآورى پارک علم و فناوری دانشگاه منصوب شد

 

دکتر سعداله نصیرى قیدارى رییس دانشگاه شهید بهشتى در حکمى جناب آقای دکتر یاسر نیک پیمان، استادیار دانشکده علوم زمین را به سمت سرپرست مدیریت امور فناورى و نوآورى پارک علم و فناوری دانشگاه منصوب کرد.