‫ اخبار

 تفاهم نامه بین پارک علم و فناوری و پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی امضا شد

تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری و پژوهشکده لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتى با هدف توسعه فعالیت های نوآوری و فناوری در واحدهای دانشگاهی، در محل دفتر ریاست پژوهشکده لیزر و پلاسما امضاء شد.

به دنبال تاسیس مرکز نوآوری پژوهشکده لیزر و پلاسما، ضمن بازدید از فعالیت های واحدهای مستقر در مرکز نوآوری، تفاهم نامه همکاری بین دکتر فریبرز مسعودی ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه و دکتر سید حسن توسلی ریاست پژوهشکده لیزر و پلاسما امضاء شد. 

امضاء این تفاهم نامه در راستای توسعه فعالیت‌های نو آوری و فناوری در واحد های دانشگاه صورت گرفت. با توجه به توانمندی ها و تجارب موفق پژوهشکده لیزر و پلاسما، در آینده اى نزدیک دانشگاه شاهد دستاوردهای بیشتری در توسعه تجاری سازی نتایج پژوهش های انجام شده باشد خواهد بود.