‫ اخبار

رویدادهای هفتگی کافه انرژی در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشود

شتابدهنده پیاکو نخستین شتابدهنده تخصصی نفت، گاز و انرژی، واقع در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی به عنوان پل ارتباطی میان مراکز علمی قوی و نخبگان صنعت با مهیا کردن شرایط شکل گیری تیم های فناور و نوآور به خلق ارزش و حمایت از استارتاپ ها، کارآفرین ها و افراد متخصص برای تامین، تسهیلات مالی و سرمایه گذاری می پردازد .

فقدان تعامل و پیوند میان تیم های فناور و کارفرمایان حوزه نفت، گاز و انرژی جهت رفع نیازهای فناورانه، فقدان ارتباط و پیوند بین ایده پردازان و سرمایه گذاران و ایجاد ارتباط میان آموخته های دانشگاهی متناسب با بازار کار در حوزه نفت، گاز و انرژی موجب شده تا پیاکو با برگزاری رویداد های هفتگی عمومی، تحت عنوان کافه انرژی به گرد همایی دوستانه در غالب فضایی غیر رسمی، متشکل از متخصصان حوزه نفت، گاز و انرژی، کارآفرینان و سرمایه گذاران به منظور تبادل نظر و توسعه استارت آپ های این حوزه بپردازد.

 هدف پیاکو از برگزاری رویداد کافه انرژی شبکه سازی و توسعه ایده های نوآورانه در حوزه های نفت، گاز و انرژی همراه با ارائه راه حل های نوآورانه و فناورانه، شناسایی افراد با ایده های مطرح و نوآور و آشنایی دانشجویان با فناوری های دانش بنیان و نوظهور در صنعت نفت، گاز و انرژی است.

از مزیت های حضور در این رویداد می توان به بهره مندی از امتیاز رویداد های آموزشی و سرمایه گذاری، توسعه اکوسیستم استارت آپی و کارآفرینی، افزایش ظرفیت نیروی انسانی و  افزایش اشتغال در حوزه فناوری های نوین در صنعت نفت، گاز و انرژی اشاره کرد. حضور برای همه علاقه مندان، سرمایه گذاران، ایده پردازان، استارت آپ ها و صاحبین کسب و کار موضوعه آزاد و رایگان اما رزرو الزامی است، لذا برای ثبت نام به آدرس www.evand.com/events/energycafeمراجعه فرمایید.

 این رویداد نیاز به دعوت ندارد همه در این رویداد دعوت می باشند.کافه انرژی یک دورهمی برای استارت آپ ها، کار آفرین ها و افراد دارای ایده های نو در زمینه نفت، گاز و انرژی است.