‫ نتایج برای #پارک

جستجوی هشتگ

عیسی انامرادنژاد تیم توسعه
#‫‌پارک علمی سازمانی است که توسط متخصصین حرفه‌ای اداره می‌شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق ترویج فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت در میان شرکت‌ها و مؤسسات #‫‌دانش_بنیان است. برای تحقق این هدف، پارک علمی جریان دانش...... بیشتر
18 اسفند 1397