‫ گروه‌ها

مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری استان زنجان
اهداف عمده انکوباتورها را می‌توان چنین دسته‌بندی نمود: کمک به جذب بیشتر کارآموزان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازار کار و ایجاد شغل. ایجاد واحدهای صنایع کوچک و متوسط فنی و تخصصی که بتوانند در بازار کار رقابت‌پذیر باشند. نوسازی، انتقال فناوری و استفاده از اکتشافات علمی جدید. افزایش بازدهی نیروی...
تعداد اعضا: 1
عرضه و تقاضای فناوری
این گروه در راستای اشتراک گذاری تقاضاهای فناوری انجام شده از دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت عتف و اطلاع رسانی در این حوزه می باشد. مراکز فناوری و واحدهای فناور مستقر در آن درصورت داشتن فناوری مرتبط با تقاضای ارسال شده، از طریق مرکز فناوری که در آن مستقر هستند با دفتر برنامه ریزی امور فناوری...
تعداد اعضا: 2250
این گروه به منظور معرفی نیازهای فناورانه شهرداری تهران و تبادل نظر در این خصوص تشکیل شده است.
تعداد اعضا: 49
گروه هم سرمایه گذاری پارک علم و فناوری خراسان شمالی
این گروه به منظور هماهنگی‌های رویداد هم‌سرمایه گذاری پارک فناوری خراسان شمالی ایجاد شده است.
تعداد اعضا: 7
پارک علم و فناوری خراسان شمالی
پارک علم و فناوری خراسان شمالی پارک علم و فناوری خراسان شمالی بر پایه چشم‌انداز راهبردی افزایش کارآفرینی و توسعه استان، افزایش توانمندی نخبگان استان در خلق ایده و صنعتی کردن آن، افزایش قدرت رقابت پذیری صنایع استان، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت حمایت از ایده های نو و فناورانه آغاز به فعالیت...
تعداد اعضا: 8
این گروه به منظور انجام هماهنگی های رویداد هم سرمایه گذاری پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد شده است.
تعداد اعضا: 3
پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات
این گروه به منظور تبادل اطلاعات تشکیل شده است.
تعداد اعضا: 5
پارک علم و فناوری اردبیل
این گروه مختص کاربران عضو پارک اردبیل می باشد و جهت تبادل اطلاعات، درج اطلاعیه ها و سایر موارد مرتبط با پارک اردبیل می باشد.
تعداد اعضا: 3
گروه رویداد هم سرمایه گذاری پارک علم و فناوری خوزستان
این گروه جهت تبادل اطلاعات در زمینه رویداد هم سرمایه گذاری ایجاد شده است
تعداد اعضا: 2
پارک علم و فناوری استان زنجان
پارکهای علم و فناوری استان زنجان
تعداد اعضا: 161
پارک علم و فناوری قزوین
این گروه به منظور انجام اطلاع رسانی ها و درج اخبار علم و فناوری استان قزوین تشکیل شده است.
تعداد اعضا: 84
مرکز رشد و پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی
این گروه متشکل از مدیران، کارکنان و مدیران شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری و مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی میباشد. هدف از تشکیل این گروه اطلاع رسانی، هم افزایی و تبادل تجربه و شبکه سازی بین افراد است. ...
تعداد اعضا: 48
پارک علم و فناوری خوزستان
پارک علم و فناوری خوزستان پارک علم و فناوری خوزستان به عنوان متولی اصلی حمایت از فناوری در استان خوزستان، فعالیت رسمی خود را ازخرداد ۱۳۸۸ با کسب مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری با عنوان پارک علم و فناوری خوزستان و زیر مجموعه دانشگاه شهید چمران اهواز آغاز نمود. این پارک در سال ۱۳۹۰ از دانشگاه...
تعداد اعضا: 201
صنعت ساختمان
تجیهزات، محصولات و خدمات حوزه صنعت ساختمان 
تعداد اعضا: 89
پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
اطلاع رسانی، هم افزایی و شبکه سازی اعضای پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان
تعداد اعضا: 50
پارک علم و فناوری کردستان
تبادل تجربه، اطلاع رسانی، طرح سوال
تعداد اعضا: 39
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در شهریور ماه ۱۳۸۱ بر اساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی و همزمان با تبدیل  سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با نیت گسترش ارتباطات تحقیقاتی صنایع موجود در منطقه با واحدهای تحقیقاتی و دانشگاه‌های منطقه و با هدف ارتقاء فناوری صنایع موجود در قطب صنعتی استان و افزایش توان...
تعداد اعضا: 72
گروه همکاران پارک علم و فناوری کرمانشاه
با سلام و احترام پیرو راه اندازی شبکه تعاملی پارکها و مراکز رشد در کشور، این گروه با هدف تعامل و ارتباط بیشتر همکاران ستاد پارک علم و فناوری کرمانشاه راه اندازی شده است.
تعداد اعضا: 26
تبادل اطلاعات و اطلاع رسانی در حوزه پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری
تعداد اعضا: 400
گروه پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با ابلاغ اساسنامه از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در سال ۱۳۹۵ تأسیس شد. با شکلگیری پارک علم و فناوری، فعالیتهای مرتبط با زیست‌بوم فناوری و کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف که در طی ۱۷ سال گذشته به تدریج و متناسب با نیاز و تقاضای موجود ایجاد شده بود، به صورت...
تعداد اعضا: 25