‫ گروه‌ها

مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری استان زنجان
اهداف عمده انکوباتورها را می‌توان چنین دسته‌بندی نمود: کمک به جذب بیشتر کارآموزان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازار کار و ایجاد شغل. ایجاد واحدهای صنایع کوچک و متوسط فنی و تخصصی که بتوانند در بازار کار رقابت‌پذیر باشند. نوسازی، انتقال فناوری و استفاده از اکتشافات علمی جدید. افزایش بازدهی نیروی...
تعداد اعضا: 1

صفحات: «« « ... 2 3 4 5 6