‫ گروه‌ها

پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
تعداد اعضا: 6
پارک علم و فناوری اردبیل
این گروه مختص کاربران عضو پارک اردبیل می باشد و جهت تبادل اطلاعات، درج اطلاعیه ها و سایر موارد مرتبط با پارک اردبیل می باشد.
تعداد اعضا: 3
این گروه جهت اطلاع رسانی خدمات تجاری سازی و حمایتی ایجاد شده است.
تعداد اعضا: 1
ویژه واحدهای فناور نیازمند هم سرمایه گذار در استان بوشهر
تعداد اعضا: 1
هم اندیشی ستاد پارک با سایر پارک‌های علم و فناوری کشور و شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری استان مرکزی   
تعداد اعضا: 14
رویداد هم سرمایه گذاری پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
این گروه جهت تبادل اطلاعات و بررسی طرح های فناورانه و نوآورانه با هماهنگی پارک معین جهت ارسال به دبیر خانه صندوق نوآوری و شکوفایی ایجاد شده است.همچنین طراحی هایی که موفق به جدب  سرمایه گذار ثالث(غیر از صندوق عامل) از بخش خصوصی شوند دارای اولویت بیشتر بوده و از امکان بهره مندی از یارانه تجاری سازی فناوری...
تعداد اعضا: 1
پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی
پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، با مجوز شورای گسترش آموزش عالی در 22 اردیبهشت 1397 آغاز به کار نمود. این پارک بهعنوان نخستین پارک  علم و فناوری در حوزه علوم انسانی و صنایع فرهنگی با هدف تجاری سازی دستاوردهای فرهنگی و هنری و ایجاد بستر مناسب برای رشد فناوری های فرهنگی و توسعه بازار شرکت...
تعداد اعضا: 2
این گروه به منظور اطلاع رسانی و تبادل نظر در خصوص رویداد هم سرمایه گذاری تشکل شده است.
تعداد اعضا: 6
بررسی طرحهای فناورانه و نوآورانه با هماهنگی پارک معین جهت ارسال به دبیرخانه صندوق نوآوری و شکوفایی
تعداد اعضا: 12
گروه رویداد هم سرمایه گذاری پارک علم و فناوری خوزستان
این گروه جهت تبادل اطلاعات در زمینه رویداد هم سرمایه گذاری ایجاد شده است
تعداد اعضا: 2
هم سرمایه گذار پارک اردبیل
این گروه جهت هماهنگی های مربوط به برگزاری رویداد هم سرمایه گذار در اردبیل تشکیل گردیده است.
تعداد اعضا: 1
گروه رویداد هم سرمایه گذاری پارک علم و فناوری استان زنجان
این گروه برای تبادل اطلاعات در زمینه رویداد هم سرمایه گذاری ایجاد شده است
تعداد اعضا: 2
گروه هم‌سرمایه‌گذاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس
این گروه برای تبادل اطلاعات در زمینه رویداد هم‌سرمایه‌گذاری ایجاد شده است.
تعداد اعضا: 14
گروه رویداد هم سرمایه گذاری پارک علم و فناوری استان سمنان
گروه هماهنگی های رویداد هم سرمایه گذاری پارک علم و فناوری استان سمنان
تعداد اعضا: 6
گروه رویداد هم سرمایه گذاری پارک علم و فناوری البرز
این گروه به منظور انجام هماهنگی های رویداد هم سرمایه گذاری پارک علم و فناوری البرز ایجاد شده است
تعداد اعضا: 27
هم‌سرمایه گذاری
تعداد اعضا: 2
رویداد هم سرمایه گذاری پارک علم و فناوری فارس
این گروه به منظور انجام هماهنگی های رویداد هم سرمایه گذاری پارک علم و فناوری فارس ایجاد شده است.
تعداد اعضا: 6
این گروه به منظور به اشتراک گذاری اخبار و رویدادهای مرتبط با حوزه پارک ها و مراکز رشد ایجاد گردیده است
تعداد اعضا: 7
رویداد هم سرمایه گذاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
این گروه به منظور شناسایی استارتاپ‌ها و طرح‌های سرمایه پذیر مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ایجاد شده است.
تعداد اعضا: 9
این گروه به منظور انجام هماهنگی های رویداد هم سرمایه گذاری پارک کرمانشاه ایجاد شده است.
تعداد اعضا: 16

صفحات: « 1 2 3 4 5 ... » »»