شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

اطلاعات گروه

مسئولین دفاتر ریاست پارک های علم و فناوری کشور

مسئولین دفاتر ریاست پارک های علم و فناوری کشور

هم اندیشی و تبادل تجربیات جهت ارتقاء سطح توانمندی در حوزه مربوطه


زمان ایجاد: 15 مرداد 1399

مدیریت فایل‌ها

کاربران

ابراهیم کوهستانی
نماینده پارک
الهام مروتیان
دفتر برنامه ریزی امور فناوری
کارمند پارک

تعداد کل کاربران: 12

زیرگروه‌ها

امکان مشاهده زیرگروه‌ها تنها برای اعضای گروه وجود دارد

تازه‌ها

'':
محو شدن
اسلاید
امتیاز: