شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

اطلاعات گروه

صنعت ساختمان

صنعت ساختمان

تجیهزات، محصولات و خدمات حوزه صنعت ساختمان 


زمان ایجاد: 15 مرداد 1399
تعداد اعضا: 85

مدیریت فایل‌ها

کاربران

محسن ديندار دفتر برنامه ریزی امور فناوری
مهدی آبرون
فروزان فاروقی نیا
اکبر قنبرپور
محمد آقاعباسلو تیم توسعه
فرید شاهمرادی نماینده استان
دفتر برنامه ریزی امور فناوری
عیسی انامرادنژاد تیم توسعه
مسلم حبیبی

تعداد کل کاربران: 85

زیرگروه‌ها

امکان مشاهده زیرگروه‌ها تنها برای اعضای گروه وجود دارد

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد