شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

اطلاعات گروه

صنعت ساختمان

صنعت ساختمان

تجیهزات، محصولات و خدمات حوزه صنعت ساختمان 


زمان ایجاد: 15 مرداد 1399
تعداد اعضا: 88

مدیریت فایل‌ها

کاربران

مهدی آبرون
محسن دیندار دفتر برنامه ریزی امور فناوری
اکبر قنبرپور
فروزان فاروقی نیا
محمد آقاعباسلو تیم توسعه
فرید شاهمرادی نماینده استان
عیسی انامرادنژاد تیم توسعه
دفتر برنامه ریزی امور فناوری
مسلم حبیبی

تعداد کل کاربران: 88

زیرگروه‌ها

امکان مشاهده زیرگروه‌ها تنها برای اعضای گروه وجود دارد

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد