شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

اطلاعات گروه

صنعت ساختمان

صنعت ساختمان

تجیهزات، محصولات و خدمات حوزه صنعت ساختمان 


زمان ایجاد: 15 مرداد 1399

مدیریت فایل‌ها

کاربران

محسن ديندار دفتر برنامه ریزی امور فناوری
مهدی آبرون
سارا میری مدير مرکز رشد
فروزان فاروقی نیا
مدير مرکز رشد
مدير مرکز رشد
اکبر قنبرپور
مدير مرکز رشد
محمد آقاعباسلو تیم توسعه

تعداد کل کاربران: 47

زیرگروه‌ها

امکان مشاهده زیرگروه‌ها تنها برای اعضای گروه وجود دارد

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد