شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

اطلاعات گروه

کانال عمومی بخشنامه‌های پارک‌های علم و فناوری

کانال عمومی بخشنامه‌های پارک‌های علم و فناوری

این کانال به منظور انتشار بخشنامه‌های مربوط به پارک‌های علم و فناوری ایجاد شده است.


مدیر: مدیریت
زمان ایجاد: 11 اسفند 1397
تعداد اعضا: 53

مدیریت فایل‌ها

کاربران

سعید دهقانی
محمد آقاعباسلو تیم توسعه
فرید شاهمرادی نماینده استان
حامد سلیمیان
مدیریت تیم توسعه
عیسی انامرادنژاد تیم توسعه
مسلم حبیبی
mehdi gholami دفتر برنامه ریزی امور فناوری

تعداد کل کاربران: 53

زیرگروه‌ها

امکان مشاهده زیرگروه‌ها تنها برای اعضای گروه وجود دارد

تازه‌ها

'':
محو شدن
اسلاید
امتیاز: