شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

اطلاعات گروه

رابطین بین‌الملل

رابطین بین‌الملل

این گروه در راستای:

1) سیاستگذاری، برنامه ریزی و هماهنگی ارتباطات علمی بین المللی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد وزارت عتف و سایر نهادهای مرتبط؛

2) همکاری در پایش تحولات علمی و فناوری در محیط بین المللی و اطلاع رسانی آن، شناسایی مزیت‌ها و تعیین اولویت‌های مربوطه جهت همکاری؛

3) پایش رویکرد، روش‌ها و الگوهای نوین در تنظیم تعاملات پارک های علم و فناوری در سطح بین‌المللی؛

4) نظارت و ارزیابی فعالیت‌های علمی بین‌المللی پارک های علم و فناوری؛

5) تشکیل و پیگیری کارگروه ها و کمیته‌های علمی – فناورانه پارک های علم و فناوری با همتایان خارجی در قالب موافقتنامه ها و تفاهم‌نامه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری؛

6) مشارکت در تهیه و تدوین اطلاعات مربوط به پارک های علم و فناوری سایر کشورها؛

7) تسریع و کمک به ایجاد مراکز جدید علمی- فناوری با همکاری نهادهای علمی بین‌المللی در داخل و خارج از کشور در قالب پارک های علم و فناوری مشترک؛

8) مطالعه و بررسی امکانات فناورانه سازمان‌های تخصصی بین المللی با هدف شناخت راه‌های جذب و دریافت کمک‌های علمی، فنی، ‌تجهیزاتی، آزمایشگاهی و مالی برای پروژه‌های ملی یا منطقه‌ای مرتبط با پارک های علم و فناوری؛

9) پایش سازمان‌های تخصصی علمی بین‌المللی و فعالیت‌های آنان ومعرفی آن به پارک های علم و فناوری و سایر مراجع ذی ربط کشور به منظور ایجاد وگسترش ارتباط و همکاری‌ها؛

10) مشارکت در کمیسیون‌های مختلف و جلساتی که در ارتباط با روابط بین المللی پارک های علم و فناوری در داخل یا خارج از وزارتخانه و سازمان‌های ذیربط برگزارمی‌شود؛

11) بررسی موانع و مشکلات روند بین المللی سازی پارک های علم و فناوری در خارج از کشور و ارائه راهکارهای مناسب برای این منظور؛

12) انتشار نشریه مرتبط با همکاری‌های علمی بین‌المللی پارک های علم و فناوری و مراکز مرتبط با آن؛ و

سایر امور مرتبط و محوله، تشکیل یافته است.

این گروه در راستای:

1) سیاستگذاری، برنامه ریزی و هماهنگی ارتباطات علمی بین المللی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد وزارت عتف و سایر نهادهای مرتبط؛

2) همکاری در پایش تحولات علمی و فناوری در محیط بین المللی و اطلاع رسانی آن، شناسایی مزیت‌ها و تعیین اولویت‌های مربوطه جهت همکاری؛

3) پایش رویک

... نمایش بیشتر


زمان ایجاد: 27 مهر 1400
تعداد اعضا: 25

مدیریت فایل‌ها

کاربران

محسن دیندار دفتر برنامه ریزی امور فناوری
فرهاد خلقی نماینده استان
ندا رحمانی نسب مدیر مرکز رشد
سیدایمان شریعتی کارمند پارک
مدیر مرکز رشد
نماینده پارک

تعداد کل کاربران: 25

زیرگروه‌ها

امکان مشاهده زیرگروه‌ها تنها برای اعضای گروه وجود دارد

تازه‌ها

 • دفتر برنامه ریزی امور فناوری
  گروه جدید ایجاد کرد
  رابطین بین‌الملل
  رابطین بین‌الملل
  این گروه در راستای:
  1) سیاستگذاری، برنامه ریزی و هماهنگی ارتباطات علمی بین المللی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد وزارت عتف و سایر نهادهای مرتبط؛
  2) همکاری در پایش تحولات علمی و فناوری در محیط بین المللی و اطلاع رسانی آن، شناسایی مزیت‌ها و تعیین اولویت‌های مربوطه جهت همکاری...

  این گروه در راستای:
  1) سیاستگذاری، برنامه ریزی و هماهنگی ارتباطات علمی بین المللی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد وزارت عتف و سایر نهادهای مرتبط؛
  2) همکاری در پایش تحولات علمی و فناوری در محیط بین ال ...

  نمایش بیشتر
  مجموع کاربران: 25
  محسن دیندار
  ندا رحمانی نسب
  سیدایمان شریعتی
  27 مهر 1400
  1
'':
محو شدن
اسلاید
امتیاز: