شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

اطلاعات گروه

مرکز رشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

مرکز رشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

در راستای برنامه چهارم توسعه و سیاست های کلان دولت برای توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد فعالیت های دانایی محور در بخش های دولتی و خصوصی از طریق ایجاد و گسترش مرکز رشد علم و فناوری، دانشگاه سیستان و بلوچستان از سال ۱۳۸۵ نسبت به درخواست مجوز برای تأسیس مرکز رشد در دانشگاه اقدام و در این قالب نسبت به تأمین ساختمان و فضای فیزیکی مناسب برای راه اندازی مرکز رشد واحد های فناور در دانشگاه اقدام و با آماده سازی و تجهیز و تأمین خدمات فنی و تخصصی و استقرار ستاد مدیریتی، هم اکنون تمام بسترسازی لازم را جهت استقرار واحدهای فناوری آماده سازی نموده است.

در راستای برنامه چهارم توسعه و سیاست های کلان دولت برای توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد فعالیت های دانایی محور در بخش های دولتی و خصوصی از طریق ایجاد و گسترش مرکز رشد علم و فناوری، دانشگاه سیستان و بلوچستان از سال ۱۳۸۵ نسبت به درخواست مجوز برای تأسیس مرکز رشد در دانشگاه اقدام و در این قالب

... نمایش بیشتر


زمان ایجاد: 25 آذر 1399
تعداد اعضا: 1

مدیریت فایل‌ها

کاربران

مدیر مرکز رشد

تعداد کل کاربران: 1

زیرگروه‌ها

امکان مشاهده زیرگروه‌ها تنها برای اعضای گروه وجود دارد

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد