شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

اطلاعات گروه

مرکز رشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

مرکز رشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

در راستاي برنامه چهارم توسعه و سياست هاي کلان دولت براي توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم براي رشد فعاليت هاي دانايي محور در بخش هاي دولتي و خصوصي از طريق ايجاد و گسترش مرکز رشد علم و فناوري، دانشگاه سيستان و بلوچستان از سال ۱۳۸۵ نسبت به درخواست مجوز براي تأسيس مرکز رشد در دانشگاه اقدام و در اين قالب نسبت به تأمين ساختمان و فضاي فيزيکي مناسب براي راه اندازي مرکز رشد واحد هاي فناور در دانشگاه اقدام و با آماده سازي و تجهيز و تأمين خدمات فني و تخصصي و استقرار ستاد مديريتي، هم اکنون تمام بسترسازي لازم را جهت استقرار واحدهاي فناوري آماده سازي نموده است.

در راستاي برنامه چهارم توسعه و سياست هاي کلان دولت براي توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم براي رشد فعاليت هاي دانايي محور در بخش هاي دولتي و خصوصي از طريق ايجاد و گسترش مرکز رشد علم و فناوري، دانشگاه سيستان و بلوچستان از سال ۱۳۸۵ نسبت به درخواست مجوز براي تأسيس مرکز رشد در دانشگاه اقدام و در اين قالب

... نمایش بیشتر


زمان ایجاد: 25 آذر 1399
تعداد اعضا: 1

مدیریت فایل‌ها

کاربران

مدير مرکز رشد

تعداد کل کاربران: 1

زیرگروه‌ها

امکان مشاهده زیرگروه‌ها تنها برای اعضای گروه وجود دارد

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد