شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

اطلاعات گروه

گروه رویداد هم سرمایه گذاری پارک علم و فناوری خوزستان

گروه رویداد هم سرمایه گذاری پارک علم و فناوری خوزستان

این گروه جهت تبادل اطلاعات در زمینه رویداد هم سرمایه گذاری ایجاد شده است


زمان ایجاد: 17 آبان 1399
تعداد اعضا: 2

مدیریت فایل‌ها

کاربران

نیما گماری نماینده استان

تعداد کل کاربران: 2

زیرگروه‌ها

امکان مشاهده زیرگروه‌ها تنها برای اعضای گروه وجود دارد

تازه‌ها

'':
محو شدن
اسلاید
امتیاز: