شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

اطلاعات گروه

رویداد هم سرمایه گذاری پارک کرمانشاه

این گروه به منظور انجام هماهنگی های رویداد هم سرمایه گذاری پارک کرمانشاه ایجاد شده است.


زمان ایجاد: 10 آبان 1399
تعداد اعضا: 16

مدیریت فایل‌ها

کاربران

نماینده استان
نسترن کاظمی
ابراهیم باباخانی
شهاب خوش خوی مدیر مرکز رشد
صبا امیری
پارک علم و فناوری همدان

تعداد کل کاربران: 16

زیرگروه‌ها

امکان مشاهده زیرگروه‌ها تنها برای اعضای گروه وجود دارد

تازه‌ها

'':
محو شدن
اسلاید
امتیاز: