شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

جزئیات

شروع 8 اسفند 1397
مکان
اصفهان
سازنده عیسی انامرادنژاد

فایل‌ها

هیچ فایلی وجود ندارد

تعداد کل فایل‌ها: 0

کسانی‌که شرکت می‌کنند

عیسی انامرادنژاد تیم توسعه

شرح

اولین دوره آموزشی توانمندسازی نیروی انسانی پارکها و مراکز رشد علم و فناوری

اولین دوره آموزشی توانمندسازی نیروی انسانی پارکها و مراکز رشد علم و فناوری